วิธีรักษา

          การรักษาโรคปวดศรีษะเป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ในตัวเอง โดยต้องมีการประยุกต์เทคนิคเฉพาะทางเข้ากับองค์ความรู้ทางการแพทย์ ทั้งนี้จะพบว่าในบางครั้ง ผู้ป่วยรักษามาหลายที่แล้วก็ไม่หายขาดหรือทุเลาลง แต่แนวทางการรักษาที่ได้ผลดีนั้นควรจะมีลักษณะดังนี้

          1.ต้องหาาสาเหตุของอาการปวดศรีษะให้เจอ
          โดยทางเทคนิคทางการแพทย์นั้นจะต้องแยกภาวะปวดศีรษะ ให้ออกว่าเป็นชนิดใด บางครั้งอาจจะต้องทำ MRI สมอง เจาะเลือด หรือ การเจาะกรวดน้ำเลี้ยงเส้นประสาท และไขสันหลัง เพื่อการวินิจฉัยที่แน่นอน

          2.การให้ยารักษา
          การให้ยานั้นต้องขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยในข้อ 1. เนื่องจากภาวะปวดศรีษะหรือปวดหัวในแต่ละชนิด จะให้ยาที่แตกต่างกัน บางชนิดจะต้องให้ยาระงับอาการ บางชนิดต้องให้ยาป้องกันร่วมด้วย ขณะที่บางชนิดก็จะต้องให้ยากันชัก (ถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะไม่ชักก็ตาม) นอกจากนี้ อาการปวดศราะบางชนิดต้องให้ยาฉีด ส่วนเทคนิคการให้ยานั้นสำคัญมากในการรักษาโรคปวดศรีษะ

          3.การผ่าตัด
          อาการปวดหัวบางประเภท เช่น การปวดหัวจากหลอดเลือดทับเส้นประสาท อาการปวดหัวจากความดันในสมองสูง หรือปวดหัวจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท อาจจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดอาการปวดหัวจึงหายไปได้

          ดังนั้นหากพิจารณาจากข้อมูลเบื้องต้นจะพบว่าการรักษาโรคปวดหัวให้หายนั้นต้องอาศัยความชำนาญในการแยกประเภท และการให้การรักษาที่เหมาะสมซึ่งจะมีผลอย่างมากต่อผลการรักษา การพบแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะในการรักษาจะมีประโยชน์มากในการรักษาให้ได้ผลดี

          นอกจากนี้ ยังมีวิธีการรักษาในรูปแบบใหม่มาให้การบริการแก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถระงับปวดได้โดยวิธีอื่น ๆ คือการรักษาแบบ Interventional Pain Control ซึ่งเป็นการใช้กระแสไฟฟ้ากระตุ้นไขสันหลัง เพื่อระงับปวดหรือใช้เครื่องปั๊มยาเข้าสู่น้ำไขสันหลังซึ่งจะใช้ยาจำนวนน้อย ได้ผลดีและมีผลข้างเคียงน้อย